Sörbytorp dec 1922

Inte så lätt att läsa, en del bokstäver har försvunnit under åren som gått.
Det är min morfar, Arvid, som skriver om vad han gjort i december 1922. Arvid och Elsa övertog Sörbytorp 1918. Arvid var 34 år och Elsa var 30 år. De hade två barn, Karin f 1919 och Arne f 1920. Lillebror Sven var dräng. Det fanns affär i Sjömon.
Vad mormor Elsa gjorde får man gissa sig till. Kanske var det hon som fick det nya tråget för att göra en rågbrödsdegen i? Kanske kunde plåtarna användas när hon bakade i den stora ugnen? Jag läser bakvid= kanske menas ved som skulle användas i ugnen?
Det slaktas både får och kalv. En del var borttingat i stan.

Juldagen var det barnfest i Kampetorp – troligen var det i missionshuset i Mossfallet som invigts några år tidigare.
Nyårsafton du var det släktkalas med Oskar och Johanna från Skirbråten och från Hagaberg kom Otto och Emma.

I kontraboken med Aspa för 1922, kan man läsa att Arvid kolat och kört 770 hl kol. Kört massaved, sliper, timmer, props.


Ur anteckningarna
1 fredag – ”Arvid åt löningen.”
2 lördag -” högg aspgärdsle i Ollehagen”
5-6 ”snickrat tråg, såga bakvid
7-8 ” högg gärdsle i änga”
9 lördag ”Arvid åt stan tinga bort får”
11 tisdag ” Arvid åt kvarna”
12 onsdag ” slakta en kalv och två får”
13 torsdag ” Arvid å Sven åt stan”
13-16 ”snickra å smidde”
17 söndag ”Arvid åt Skirbråten, klapp hår”
18 måndag, ”gjorde bakplåtar, åt Skirbråten”
19 oläsligt
21 ?” hästskor till Axel i Lomtärn”
24 David i Albacken här å låna vagn”
25 Barnfest i Kampetorp
28 torsdag ”Arvid åt kvarna”
29 fredag ”Sven åt Sjömon”
30 lördag ” Arvid åt Hagaberg med torv”
31 söndag, nyårsafton ” Skribråtera å Hagabergerna är”