Om Bygdelaget

Norra Aspamarkens Bygdelag startades i april 1994 av några eldsjälar, som tyckte att gemenskap och samhörighet mellan folket i bygden var viktigt vare sig man bor här permanent- eller är fritidsboende.

Bygdelaget har 60 tal  medlemmar.

Styrelsen:

Ordförande. Anita Karlsson
Sekreterare:  Helena Dannebrink
Kassör: Berit Karlsson
Kontakt för lederna: Börje Orrvik
Hemsida: Anita Karlsson.
Kontakt bygdelaget. info@aspamarken.se

​Norra Aspamarken ingår i Örebro läns bygderåd. En sammanslutning av olika byalag.

 

Norra Aspamarkens bygdelag – bildades 1994. Men vår historia är mycket längre än så. Gårdarna som finns här idag har funnits här sedan åtminstone 1600-talet.  Bosättningar har varit fler än idag. ​Området här omkring gavs som rekognitionsskog av drottning Kristina till Aspa bruk. Bruket behövde både skog, vatten och folk! Träkol till masugnarna, kraft för att driva stångjärnshamrarna och sist men inte minst arbetskraft.

I år är det alltså 25 år sedan bygdelaget bildades.

 

Vandringsleder

Genom bygdelagets försorg så har gamla bruksvägar röjts och markerats. Ända in på 1950-talet fanns ett nät av stigar genom skogarna.  En tid då kor och får gick på bete på skogen  och människorna plockade lingon och blåbär för avsalu.  Dagens  Långsjö- och Luffaboleder följer de gamla stigarna.  Båda vandringslederna utgår från
rastplatsen vid Röa Bro.

Öppet landskap

För att konstatera att landskapet haft en annan karaktär, inte så  mycket granskog, kan man ta en titt på den ekonomiska kartan från 1940-talets slut. Marken var uppodlad, åkrarna var små, men många. Det fanns hagar och ängsmark.  Många gamla torp och uthus som inte brukades längre blev till ved för att värma stockholmare under andra världskriget.  På 1950-60-talen såldes många gårdar och på åkrarna planterades skog. I efterhand så har det visat sig att plantera skog på åkermark inte är så lyckat – det finns inget kvalitetstimmer att hämta där!

Bygdelaget arbetar för att behålla åtminstone dagens öppen landskap – då behövs det folk i varje stuga och betande djur! Vi ser gärna att fler bosätter sig i här.  Efter många års kamp fick vägen ny beläggning för ett par år sedan.  Det har vi glädje av varje dag

Bredband

Men vi kan inte enbart leva på frisk luft, tystnad och vacker natur, så därför satsar vi energi och kraft på att  så småningom få tillgång till dagens fibernät – att telefon och datakommunikation ska fungera lika bra här som i sta´n,  det är livsviktigt för ett framtida boende här.
Oktober 2013 då blev vårt lilla bredband klart.  12 hushåll fick möjlighet att koppla upp sig via fiber.

Tradition och kunnande

Vi vill också hålla gånga traditioner och hantverk levande. Kunskap är lätt att bära och det som man en gång lärt med handen sitter kvar!

Sedan många har reser vi en mila varje år och kolar den.  Förr var kolningen och arbetet i skogen en stor del av försörjningen.  Kolbottnarna i skogarna är otaliga. Det finns också en och annan mila som blivit kvar, minnesmärken över att det var inte riksfritt att vara arbeta med milan.

Här i utkanten av sta´n så lever vi med naturen och årstiderna.  Vi skördar och tar rätt på det naturen ger.

 

 

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Välkommen ut på Långsjöleden och Luffaboleden