Styrelsen fick godkänt

Årsmötet gav styrelsen fick godkänt för arbetet som utförts under 2023 och förtroende att driva verksamheten ännu ett år.
Efter diskussioner om vandringsleder och kommande program, så var smörgåstårtan nästa punkt i programmet. Mätta och belåtna så tog vi en titt på torp och gårdar i Norra Aspamarken. Det är ett resultat av arbetet med att för kommande generationer föra vidare de kunskaper om torpen som vi har idag.
Det var drygt 20-talet medlemmar som hörsammat kallelsen. God uppslutning med tanke på att vi 34 medlemmar.