Aktuellt om Lederna

2024-05-01
De senaste dagarna var vi varit ute på lederna för att se till att de är framkomliga och bättrat på färgen för att det ska gå lätt att hitta rätt.

Luffaboleden:
Skötsel och underhåll av Luffaboleden, långa slingan upphör. Det har helt enkelt blivit övermäktigt för en föreningen med allt färre medlemmar som orkar med det underhåll som krävs.
Den korta slingan kommer att underhållas tills vidare, då den till större delen går på vägar och således är mindre arbetskrävande.

Långsjöleden:
Vi satsar på att klara av att underhålla den mera besökta vandringsleden.

Norra Aspamarkens bygdelag/ styrelsen
15 juni 2021

Välkommen ut på Långsjöleden och Luffaboleden