Vildsvinen bökar

Vildsvin  finns det gott om här av spåren att döma.  Här finns en artikel i Skogsaktuellt som berättar om regeringsbeslut för hur en effektivare jakt får bedrivas.