Verksamhet 2024

Bygdelaget har några stående punkter i verksamheten.
Milan ska rivas, vandringslederna ska se över, men först behöver snön smälta bort. Under tiden kan vi fundera på vad vi ska göra mer. När milan rivs så brukar det beslutats om det ska bli en ny mila till hösten. Det beror mycket på hur stor uppslutning det är från yngre deltagare. Lön för mödan kan vara några kolsäckar, ett besök på Lerbäcks teater eller att bli bjuden på en föreställning i Sjöängen eller något annat trevligt som kommer överens om.

I ett annat inlägg finns funderingar på om/hur vandringslederna kan drivas vidare. Jättebra att cacharna finns utmed lederna – många som trampar runt på stigarna håller dem öppna. Det var ju så stigarna uppstod, man genade genom skogen när man gick mellan gårdarna. God hjälp med att hålla stigarna igång fick man kor och får som betade på skogen.

Så hoppas vi att Olshammarsgården inbjuder till grillning vid Fagertärn första söndagen i juli. Det har blivit en tradition bland bygdelagets medlemmar att träffas där – de med spring i benen tar en promenad runt sjön – vi andra testar våra kunskaper i Lisas tipspromenad som går på banad väg utmed sjökanten. Där på ett ställe guppar en röd näckros.

Så finns ju vårt lite projekt att smala kunskap om folket som bott i Norra Aspamarken. Men det får bli ett separat inlägg.