Vårtecken

Vårt tranpar anlände för en dryg vecka sedan. De tar just nu sina ägor i besittning. De syns än här än där. De sköter vårbruket på sitt sätt när de vänder upp och ner på jordtorvorna. De förbereder marken för att jag ska sätta potatis.

I fönstret blommar Lovisa i Lomtärns klöver. Den har alltid funnits här.
Den vissnar ner på hösten och när en får lite vatten i februari, så slår det ut med skira rosa blommor.

Vill du veta mer om Lovisa – hon bodde fram till 1923 på undantagsstället Rom. läs om Rom