Vårstädning på lederna

Söndagen den 10 april kl. 9.00 samlas vi vid Röa Broa för att gå ut på lederna. Ta med dig enklare bärbara verktyg för att klippa bort kvistar och sly. Ser du nedfallna träd där det behövs motorsåg så berätta var träden ligger, så tar vi reda på vid senare tillfälle.
Ta med eget fika.
Undrar du över något över av dig till

Börje 070 334 8018, eller Kent 070 620 8134