Närtrafik

Nu drar den igång kollektivtrafiken för oss som bor på landsbygden. Läser broschyren och kan inte riktigt fatta hur jag ska ta mig till torget i Askersund. Hoppas att jag inte ska behöva åka via närtrafikhållplatsen Fagertärn.   Det känns lite avigt. Men å andra sidan så har jag förstått att Norra Aspamarken räknas i området Olshammar i olika sammanhang.