Luffaboleden – problem

Det har varit en större skogsavverkning mellan L. Björstorp o Parisvägen med mycket kletiga o djupa skotarspår! Vana vandrare med bra på fötterna klarar det nog men sämre utrustade vandrare bör undvika långa Luffaboleden.