Lederna OK!

Nu har vi gått runt på  både Luffabo- och Långsjöleden för att se till att de är framkomliga.  På östra sidan av Långsjön har markeringarna fått mera färg så att nu ska det inte vara någon tvekan om var leden går! Nedfallna träd har sågats av.  Ett par halkiga spänger har fått nätbeklädnad.   Nu ska det inte vara någon tvekan om var stigen går vid den långa stenmuren vid Hultafallet.
Det har rensats upp i aspslyet här.  Ett tips som jag fått är att skära ett snitt i slyet och vika ned kvisten, som då  växer  vidare och all kraft går ut där!

Tänk på brandfaran – när du är ute i skog och mark.  Det är mycket torrt och eldfängt!