Kopparnätet stängs

Den 1 april 2019 stänger Telia  kopparnätet  i Äskebäcken
samt alla andra  småstationerna Askersunds kommun,  Bodaborg, Rudegård, Stenboda och Ängatorp.

Mer information finns  på  Telia framtidens nät.