Biotopvård i Grytsjön

Kungörelse från Mark- och miljödomstolen.

Laxå Vatten AB vill riva dämme vid Laxåskogen 1:116 samt biotopvård ska ske i Grytsjön. Läs mer hos miljödomstolen

Åtgärderna kan påverka boende runt Grytsjön. ( fastighetsbeteckningar finns i kungörelsen). Läs miljökonsekvensbeskrivning. Har du synpunkter skriv ett yttrande.