Ernfrid Tjörne

Tiden rinner iväg. Det är nästan 100 år sedan Ernfrid Tjörne skrev om Tiveden i Askersundstidningen. 1963 utgavs Tiveden Gudaskogen på Saxon & Lindströms förlag. I boken finns beskrivningar över flera gårdar inom bygdelagets hank. Tjörne var också med att starta Norra Vättersbygdens hembygdsförening . I boken finns beskrivningar över alla byggnader som flyttades till hembygdsparken i Askersund.

Boken kan ge många tankar och idéer till hur vi kan berätta om våra gårdar. Hur såg det för 100 år sedan och hur ser det ut idag.