1994 – Norra Aspamarken

En del av berättelsen om bygdelaget. Den andra handlar om gårdarna utmed Långsjöleden.

1994 – Norra Aspamarken