Vårstädning på lederna

Fredag/lördag  13/14 april var  Börje, Kent, Gun, Helena,  Roger, Anita, Ebbe, Berit och Göran ute  kollade framkomligheten på lederna.  Plockade bort ris och knipsade av slyet som växt upp sedan förra våren.   Förbättrade markeringarna  vår orange färg.  Stigarna går ibland över hyggen där höga stubbar lämnats kvar. Med tiden så faller barken bort och därmed ledmarkeringen.  Där har vi målat om.
Under den närmaste tiden fortsätter arbete med lederna.