Vad ska vi göra i år?

Nu är det dags att fundera på vad vi ska ha för aktiviteter under 2020! Först ut är som vanligt årsmötet. Kom gärna med önskemål och ännu hellre säg att det här vill jag göra/eller hjälpa till med!

Milan och vandringslederna har under alla år varit det centrala i vår verksamhet. Runt verksamheten vid milan finns en milgrupp som håller i själva milan.

Skötseln av vandringslederna har samordnats inom styrelsen med Börje i spetsen. Om vi ska kunna hålla lederna i ordning så behöver vi fler som aktivt jobbar med dem. Många som under många år har kutat runt med motorsågar och bensindunkar för att såga ned nedfallna träd och röja där slyet växer som bara den, orkar helt enkelt inte längre.

Förra året var vi ute på lederna i mitten av april. Med det väder som är i år så kan vi gå ut vilken dag som helst. Har hört att det är en bro som behöver åtgärdas på Luffaboleden i närheten av L:a Björstorp.

Utflykter i bygden? Resa någonstans? Teaterbesök?
Riksteatern ger föreställningen Man får väl ställa upp, en fars av Adde Malmberg. den 21 mars. Köp 3 biljetter för 2.