Sol och värme när vi röjde lederna

Så här i efterhand så kan jag konstatera att vi hade tur med vädret!  Vi fick en härlig dag på leder.  Vi var sex tappra vandrare utrustade med busksaxar, sekatörer,  målarfårg som delad upp lederna sinsemellan.  Börje och Ulla tog en bit av Luffaboleden som behövde märkas upp lite bättre.  Efter bilresa till Långsjöängen  på en gropig och hålig väg så gick Göran och Fredrik bort mot mot andra sidan av Långsjö och Karl-Oskar och jag gick åt andra hållet i rågången mot Lövåsen.
Nu skulle jag äntligen få se den nya sträckning av Långsjöleden.   Det har faktiskt hunnit bli en liten stig, ett  bevis för att det är många som går på leden.