Närtrafik 2

Nytt test -hade bokat in mig på många aktiviteter på måndagen. Ringde på förmiddagen och kom till min förvåning snabbt fram efter att ha tryckt 1, 2, 3 ett antal gånger. Eftersom vägen upp inte var plogad ännu så hade jag bestämt att gå till landsvägen. En bil skulle komma och hämta kl. 11.15. Precis då så kom den! En taxibil från Örebro hade fått körningen. I sakta mak så åkte vi mot stan under hängande björkar. Spanade in teleledningen till stationen i Äskebäcken. Den var snötyngd – det var inte bara björkar utan hela storskogens grenar lutade sig över kabeln. Nu får vi hålla koll så det händer något med vår fiber.

49 kr kostar det att åka till Askersund. Senare på kvällen var jag på byalagsträff och där berättades om närtrafiken. Den är öppen för alla – så väl Askersundsbor som turister, som kan åka till fiktiva platser som Nationalparken, Fagertärn

Information finns här

Har man en gång registrerat sig på beställningstrafiken , så är det enkelt att boka resa.
Villkoret för redan är en landsbygdsadress och så en plats i centralorten .

På möte lärde jag mig att jag kan t ex åka in till stan och så med ny beställning åka Hammar. Fantastiskt!