Milan restes 5 september

Vid 8.30-tiden samlades vi vid kolbotten för att resa årets mila. Det var både gamla vana milarbetetare och nya som vill lära sig hur man gör. Roligt att se att många yngre ville vara med. De bådar gott för en framtida grillkolsproduktion.

Göran och Kent, som rest många milor, visade de yngre förmågorna – och vips stod där en rest mila! Karl-Oskar med medhjälpare kom med härligt doftande granris. Nästa moment – att risa och stybba är nästa lördags jobb.

Dagens överraskning – middagen – en festmåltid från Olshammar.
Det är inte alla dagar som bordet dukas med skinande blankt vitt porslin och glas på fot i skogskanten vid Lövåsavägen.