Kurt lämnar styrelsen

Norra Aspamarkens bygdelag, årsstämma i Åbholm februari 2017. Kurt avtackas efter många aktiva år i bygdelaget.

Den 17 februari hölls årstämman i Åboholm.  Utöver vanliga punkter på en stämma så diskuterades  hur verksamheten vid kolbotten ska fortlöpa.  Efter drygt 20 år med milor har vi kommit till en punkt då vi måste fundera över hur vi ska fortsätta.  Det är allt färre medlemmar som orkar ställa upp med arbete vid milan.  En milgrupp bestående av Göran Karlsson (sammankallande), Karl-Oskar Andersson, Kent Karlsson och Roger Lind valdes.
Kurt Karlsson avtackades  för flera års arbete i styrelsen.

Styrelsen för 2017
Ordförande, Anita Karlsson
Kassör , Berit Karlsson
Sekreteare, Fredrik Eliasson
Övriga, Göran Sjöholm, Ebbe Karlsson,  Börje Orrvik.
Årets tänkta aktiviter presenterades.

  • Ett besök i Sjöängen den 22 april på Askersunds manskörs Jubelkonsert .
  • Rivning av milan vid passande väder någon gång under april.
  • En annan återkommande våraktivitet är  översyn av vandringslederna.

Konstaterar att  det vandras på lederna under alla årstider, i solsken som snöglopp!   Utmed Långsjöleden finns geocachar  utplacerade – och detta har lett till att skatteletare går leden.  Den som lagt ut skattgömmorna berättar att ca 150 personer har rapporterat besök.  Förhoppningsvis kan en av  årets aktiviter bli en presentation av Geochaching.

De gamla väderbitna infoskyltarna kommer att bytas ut mot nya.

Nationalparken nyinvigs in 19:e maj.  Vi kommer att förlägga året vårutflykt till Vitsand eller huvudentre.  Nationalparken har tillgänglighetsanpassats.

På nästa styrelsemöte kommer programmet att färdigställas.