Kolbotten – här byggs det

Utan buller och bång har kolbotten fått en ny timrad liten stuga där kolväktarna kan vila mellan passen vid milan. Bullrat kanske det gjorde när arbeta pågick. Göran och Fredrik gick på kurs i timring förra hösten. Här är deras ”examensarbete”
Väl godkänt tycker jag!

Alla blir vi ett år äldre varje år och vi gamlingar undrar hur det ska bli med bygdelaget och milan i fortsättningen. Allt arbete som utförts vid milan de senaste åren tyder åtminstone jag som att det kommer att finnas en framtid.
Jag har alltid hört att bygdelaget bland annat startades för tjugotalet år sedan för att det fanns en önskan att lära känna grannarna. Det är lika viktigt än idag, och alldeles särskilt med den oro som finns i världen. Vi är alla beroende av varandra.