Från vår- till sommarutflykt

Börje hälsar oss välkomna till Långstorp i morgon, torsdagen den 31 maj kl. 14.
Påskliljor och gullvivor har förstås blommat över i denna rekordvarma maj.
Ta med en fikakorg  med något svalkande – att det är varmt nog utan att grilla!
Och för övrigt är det eldförbud i hela länet.
Den som känner badlust kan hoppa i och ta sig ett dopp.