Från Tivedskogen till Moose Lake

Sedan ett år tillbaka har jag ägnat mycket tid åt att översätta en del texter från Donald Wolds ”Carl Perssons People” 4 syskon från Tiveskogen emigrerade i slutet av 1800-talet till Amerika.

Efter många omläsningar så har publicerat beättelser och brev om Karl och Johanna Carlson på min andra hemsida, Rötter i Tiveden.
På den sajten har tidigare lagt berättelser om den stora branden som härjade en dag runt Moose Lake – allt som bröderna från Tivedskogen byggt upp med mycken möda, försvann på några ögonblick i denna brand..

Jag skriver ut Pdf-filerna och samlar i en pärm som du kan låna om du är intresserad och inte har tillgång till dator.