Bygdeband – behöver foton

Nu har jag kommit ytterligare en bit på väg med info om bygdelaget i Bygdeband. Har lagt upp en karta över alla torp och hemman som fanns 1838 – det var skattskrivning på gång då. Då bodde folk överallt i skogen. Hittade en artikel i Sanning och sägen, där det finns en ansökan om postgång till Skalltorp och där kan man läsa hur många som skulle vara betjänta av denna service. Mitt favoritställe Gimpeln fanns med. Har aldrig varit där, men det är ett naturreservat sedan några år tillbaka. Det har funnits ett torp där för 120 år sedan.

Kan vi inte var ute och i grupp – så kan vi jobba vidare med Bygdeband.

Just nu – maj månad ut så kan du läsa gamla tidningar gratis på Kungliga biblioteket. Klicka på länken så kommer du dit.

https://www.kb.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-24-avtalet-om-digitala-dagstidningar-forlangs.html

Haugards bok Vätterbygden