Byalagsförsäkring 2019

Bygdelaget har en komplett grundförsäkring genom medlemskap i Hela Sverige ska leva.

”Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds-och en egendomsförsäkring. Kort sagt är det en grundförsäkring som täcker de flesta gruppernas behov. De grupper som äger fastigheter eller har anställda behöver ordna vissa försäkringar på egen hand. Ansvars-och rättskyddsförsäkring kan gälla om utvecklingsgruppen orsakar skada för någon annan. Exempelvis om någon skadar sig i samband med ett arrangemang eller om utvecklingsgruppen hamnar i tvist med en leverantör. Om ni ska ha en tillställning, behöver ni inte anmäla det i förväg, ni behöver inte heller anmäla vilka som deltar förutsatt att ni inte samlar fler än 500 deltagare vid samma tillfälle. ”

Mer om försäkringen kan du läsa här