Årsmöte anno 1950

 

Detta är en gruppbild från årsmötet i Mossfallets EFS församling 1950.
Längst fram  står farfar David Karlsson Lilla Kampetorp med två käppar och brevid i kortbyxor står Kurt. Här finns deltagare från Hultafallet, Nordhult, Österbytorp, Nordhult, Äskebäcken, Tivedskogen, Lilla Kampetorp, Stora Kampetorp, Nybacken

 

Missionshuset i Mossfallet bygdes och invigdes 1918 2:a söndagen i augusti.
Ledare för bygget var David Karlsson, Lilla Kampetorp.
Så här såg byggnaden ut  då, första 1919 blev det helt kart utvändigt.

På bilden syns de som städade invändigt innan invigningen.

Övre raden från vänster
Edit Pettersson Ängvik, Nelly Karlsson St Kampetorp, Frida Larsson Nordhult. Agnes Karlsson Skirbråten, Elin Karlsson Nordhult
Undre raden:
Elin Lilla Gryten,  ? Agnes Ängvik (Fryksdal), Linnea Larsson, Äskebäcken, Berta Johansson Lomtärn, Gösta Pettersson Äskebäcken, Gerda Fredriksson Ernsjötorp, Frida Gustafsson Sörbytorp, Elin Pettersson Lilla Björstorp, Elsa Karlsson Långsjöängen, Ester Larsson Nordhult