Anders löste mordgåtan

Den 10 oktober bänkade sig 36 medlemmar runt borden på  Lerbäcks teater.  Vi gjorde ett traditionsenligt besök på vår närmaste teater.  När Fällan slår igen,  heter årets deckargåtan. Det var roligt att en av våra medlemmar, Anders Samuelsson, löste gåtan.
Resan till strutsfarmen i våras och höstens teater är lönen för medlemmarnas idoga arbete på leder och vid milan.  Det är roligt att träffas och  tillsamman sätta sig vid dukat bord  och bara njuta av att bara vara.  Att  tillsamman få uppleva något utöver det vardagliga slitet.
Våra leder,  Långsjöleden och Luffaboleden, kräver  årligt underhåll.  Det hör till  vårens arbete att gå runt på lederna och se till att de är framkomliga.  Sedan kommer sommaren då gräset och örnbräken växer  – ja, då är det dags att gå utmed lie och röjsåg. Förra året ägnades mycket tid åt att göra spängerna säkra att gå på, då spikades nät på dem för att minska halkrisken.  Röa Broa är en populär rastplats – och den sköter sig inte själv. Blommor ska planteras och vattnas och ses till.  Det är många återkommande besökare och andra som  bara passerar en gång.  I gästboken kan man läsa lyriska beskrivningar över rastplasten på många språk.