Långsjöleden, Tall

Foto/AK

Här fick vi krypa under den stora tallen som doppar toppen i Långsjön. Över den har en torraka ramlat och under ligger en vresig bränd stubbrest.